Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het basisonderwijs zijn afgesloten: we verwachten meer dan 1000 leerlingen uit het 5de leerjaar!

Praktisch

  • Wie: leerlingen van het 5de leerjaar basisonderwijs in Oost-Vlaanderen. 
  • Wanneer: je kunt kiezen voor een bezoek in de voormiddag (8u45-11u15 of 9u25-11u55) of namiddag (12u25-14u55 of 13u05-15u35). Scholen uit de buurt vragen we zo veel mogelijk te kiezen voor het eerste aanvangsmoment in de voormiddag of het laatste aanvangsmoment in de namiddag. We kunnen niet garanderen dat iedereen de keuze krijgt die gewenst is.  
  • Waar: Flanders Expo Gent – Hal 3  
  • Transport: je school staat zelf in voor de organisatie van het transport. Een deel van je transportkosten kan je recupereren via dit formulier na je bezoek aan het event. Je bezorgt het formulier uiterlijk op 15 juni 2024 aan ons per mail.
  • Annuleren: je deelname annuleren kan kosteloos tem 8 mei 2024. Annuleer je nadien, dan vragen we je om een annulatievergoeding van 10 euro per leerling. 
  • Lesvoorbereiding: ons event is gratis, maar om een optimaal bezoek te organiseren is het wel noodzakelijk een uur lesvoorbereiding en een lesuur nabespreking te gebruiken. Dit materiaal wordt bezorgd door Het Beroepenhuis. 
  • Begeleiding: voorzie zoveel mogelijk begeleiding: ideaal een begeleider per 10 leerlingen. Je leerlingen mogen vrij de workshops bezoeken, probeer ze hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. 
  • Ouders: nodig gerust als school ook ouders uit om mee te komen. Ze zijn vaak uitstekende begeleiders en het is een unieke kans voor hen om te zien hoe boeiend techniek is. 
  • Praktische info over het bezoek of over omkaderend lesmateriaal: contacteer Het Beroepenhuis (09 330 85 50 of nele@beroepenhuis.be ).