Beeldbeleid

Een deelnemer/bezoeker kan op het TECHNIEKFESTIVAL gefotografeerd en/of gefilmd worden, de gemaakte foto’s worden gebruikt in het natraject voor verslaglegging over het evenement en worden gepubliceerd op digitale media en op gedrukte dragers:

 • Website TECHNIEKFESTIVAL en die van de partners
 • Sociale mediakanalen (facebook, instagram, twitter) TECHNIEKFESTIVAL en partners
 • Jaarverslagen, publicaties van partners
  Onze partners zijn: RTC Oost-Vlaanderen, TOFAM Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent (Onderwijscentrum Gent), VOLTA, Alimento, Cobot, PlastIQ, Co-Valent en ArcelorMittal.

 

Spreek gerust onze beeldmakers aan op het event, indien je niet op de foto of film wenst, of verwittig ons per mail.

Privacybeleid

Vanzelfsprekend respecteren we de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

 

 

Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld?

Enkel persoonlijke gegevens worden verzameld die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen of door ons aangevraagde dienst.

 

 

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst worden verzameld.

 

 

Wanneer en waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt?

Enkel deze gegevens en enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw e-mailadres om een opleidingsevaluatie op te sturen, deelnemerslijst van een opleiding);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

 

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens behandeld?

 • Gegevens van minderjarige personen (vb naam leerling bij opleidingen) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

 

 

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

 • Dient u via onze website een aanvraag in, schrijft u in voor een evenement, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen en die nodig is voor onze financiële verantwoording.
 • Bepaalde gegevens worden op een geaggregeerde manier verzameld op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

 

 

Worden persoonlijke gegevens op een veilige manier bewaard?

 • Uw gegevens worden selectief en integer en op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens? (bijvoorbeeld u wilt iets wijzigen)

 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op via info@rtcoostvlaanderen.be
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

 

 

Nog vragen of bedenkingen?

Neem contact met ons op via info@rtcoostvlaanderen.be.